I WISH I COULD WAIT FOREVER BUT I JUST GIVE UP

___________________________________________________________


I WISH I COULD WAIT FOREVER BUT I JUST GIVE UP

Daniel Johnston, Carl Mannov og Martin Sæther.


10.11 - 25.11.2017


____________________________________________________________


Photo: Martin Sæther

Vi er stolte af at kunne præsentere udstillingen “I WISH I COULD WAIT FOREVER BUT I JUST GIVE UP”; en gruppeudstilling med Daniel Johnston (f. 1961, USA), Carl Mannov (f. 1990, DK) og Martin Sæther (f. 1986, NO)


  - - -

Første gang jeg så Daniel Johnston live delte publikum seg. Halvparten klappet ironisk usynkopt for å understreke at han ikke engang kunne holde takten. Og jeg må innrømme at jeg inntil da trodde at det å kunne holde takten var et minimum for musikk fremført fra en scene. Den andre halvparten klappet og jublet oppmuntrende mellom sangene.

  - - -Udstillingens titel er hentet fra en af Johnston tegninger, som også er med i udstillingen. Johnstons tekstunivers indholder ofte modsigelsesfulde strofer, kryptiske udsagn, klichénære betragtninger, og slapstick præsenteret med et eksistentielt tæppe under sig. Generelt set forholder både tekster og billedunivers sig til den tid vi lever i; rastløshed, hurtighed; multitaskingens tidsalder. Vores tålmodighed er tunet ind på samfundets hurtige tempo.Både Mannov og Sæther, som begge er uddannet fra Kunstakademiet i Oslo, arbejder med skulptur, installation og maleri/relieffer. Til denne udstilling, vil de skabe en installation, som går i dialog med hinandens praksisser og Johnstons værker.


Mannovs kunstnerskab bevæger sig frit mellem beton-skulpturer, ready-mades, grafiske relieffer og malerier. Han har blandt andet gjort sig bemærket med udstillingen Desk Chop Sha Shi på Galleri Christian Andersen og under Norsk Skulpturbienale 2017.


I Sæthers praksis står den fysiske undersøgelse og omgangen med materialitet centralt. Ved hjælp af traditionelt håndværk og nyere industriel produktion, samt referencer til den samtidige visuelle kultur,  åbner hans værker op, og stiller spørgsmål til begreber som autencitet, ophavsret og originalitet.
__________________________________________________________________


Den nordiske ambassade proudly present the exhibition "I WISH I COULD WAIT FOREVER BUT I JUST GIVE UP"; a group exhibition by Daniel Johnston (born 1961, USA), Carl Mannov (born 1990, DK) and Martin Sæther (born 1986, NO).


  - - -

The first time I saw Daniel Johnston live, the audience divided itself in two groups. The first half clapped out of synch to emphasise that he was not even able to keep the rhythm. I have to admit that up till then I thought keeping a steady beat was a minimum for music performed from the stage. The other half clapped and joyfully cheered encouragingly between the songs.

  - - -

 


The title of the exhibition is taken from one of Johnston's drawings, which is also shown in the exhibition. Johnston's text universe often contains contradictory strophes, cryptic sentences, views nearing clichés and slapstick presented on top of an existential rug. Generally speaking, both the universe of text and image relate to the time we live in; restlessness, tempo; the age of multitasking. Our patience is tuned into society's rapid pace.   Mannov and Sæther, who both studied at the Oslo Academy of Fine Arts, work with sculpture, installation and painting / reliefs. For this exhibition, in the space of Den nordiske ambassade, they will create an installation that goes into dialogue with each other's practices and Johnston's works.   


Mannov's artistic practice moves freely between concrete sculptures, ready-mades, graphic reliefs and paintings. Amongst other, he has been noticed with the exhibition Desk Chop Sha Shi at gallery Christian Andersen and at Norsk Skulpturbienale 2017.   


In Sæther's practice, the physical examination of materiality stands central. Using traditional crafts and newer industrial production, as well as references to a contemporary visual culture, his works open up and question themes as authenticity, copyright and originality.
__________________________________________________________________


The exhibition is kindly supported by Statens Kunstfond & Københavns Kommune Billedkunstudvalg


___________________________________________________________________________________________________________________________________________