Location fuck me

LOCATION FUCK ME


Benjamin Andersson, Arngrimur Borgthorsson, Maja Gade Christensen, Camilla Edström Ödemark, Madelaine Sillfors & Sofia Wickman25.05 - 09.06.2018


VELKOMMEN TIL FERNISERING TORSDAG D. 24 MAJ KL. 17-21


En lokation kan forstås som et sted i rummet, et specifikt geografisk sted hvor man kan være eller ikke være. Alt efter hvornår man kommer, er man på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt eller det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Tid og sted bliver forbundet af begivenheder, oplevelser og erindringer. På en bestemt lokation kan man finde historie, genfortælling og misforståelser. Fortællinger som er med til at skabe identitet, identifikation og tilhørsforhold. Et sted kan være en mental position, en sindstilstand, igennem det slør man opfatter virkeligheden. Eller en sindstilstand hvor man ikke er tilstede, men lukket omkring sine egne tankemønstre. Det kan være følelsen af ikke at passe ind, at være ”out of place”.


En lokation beskrives ikke kun udfra et sted eller en position, men udfra hvor det ikke er. For at eksistere har en lokation brug for en grænse og defineres ved at være i modsætning til dét på den anden side af denne grænse.

Location Fuck Me er en gruppeudstilling med Malmø-baserede kunstnere fra Island, Finland, Sverige og Danmark. Der bliver stillet spørgsmål til hvor vi står geologisk, historisk, personligt og politisk. Hvad er en lokation og hvorfor har vi en følelse af at være virkelig "fucked"?


De seks nordiske kunstnere er også med til at drive det kunstnerdrevne udstillingssted Galleri CC i Malmø. Udstillingen LOCATION FUCK ME er den første af to udvekslings udstillinger mellem Galleri CC og Den nordiske ambassade.


-------------------------------------------------------


WELCOME TO THE OPENING THURSDAY 24 MAY 17-21


Location can be a place in space, a specific geographical place where you can or cannot be. Depending on arrival you can find yourself at right place at the right time, or the wrong place at the wrong time. Time and space are connected by events, experiences and memory. You can find histories, recounts and misunderstandings. Stories create identity, identification and affiliation. A place can be a mental location, a state of mind, a veil through which you perceive reality. A state of mind where you are not present, yet enclosed in your ordinary thought patterns. It can be the feeling of not belonging, of being out of place.


A location describes not only a place or position, but also that which it is not. To exist, a location needs limits and borders, thereby defining itself in opposition of what lies beyond. Location Fuck Me is a group exhibition by Malmö-based artists from Iceland, Finland, Sweden and Denmark. The exhibition questions where we are located historically, personally and politically; What is a location and why do we feel utterly “fucked"?


The six artist are also part of the artist run exhibition place Galleri CC in Malmö. The exhibition LOCATION FUCK ME is the first of two exchange exhibitions between Galleri CC and Den nordiske ambassade.-------------------------------------------------------


LOCATION FUCK ME


25.05 - 09.06.2018

åbent tors-lør: 14-18 (eller efter aftale)SÆRARRANGEMENTER:


FERNISERING​ ​torsdag d. 24. maj kl. 17-21


PROJEKTRUMSDAG​ fredag d. 25 maj kl. 16.


KUNSTNERSAMTALER​ søndag d. 27. maj kl. 15-17