MØRKE


Entropisk aften om MØRKE #1


Giv mørket en stemme, en lyd, en krop!


Torsdag d. 14. december kl. 19 - 22


En aften arrangeret af fælleskabet ENTROPA

Hvis mørket kunne høres, hvordan ville det så lyde? Ville det være dybt og blødt eller stille? Vokser lydene, når mørket falder på?


Hvordan føles mørket? Skræmmende? Befriende eller mystisk? Hvordan forstår vi mørke? Er det noget, der omgiver os eller kommer det indefra? Hvis det at være oplyst betyder at være vidende, hvad betyder det så at være henlagt i mørke?


Mørke er et fænomen som rummer utallige betydninger.

Den umiddelbare indskydelse leder tankerne i retning af det uhyggelige og det ukendte. Men mørket har også iboende potentialer. Mørket er en nødvendighed i vores liv. Når vi lukker øjnene for at sove om natten, når vinterens mørke giver plads til det lyse - løftet om et blomstrende forår. Mørket er en naturgivet del af livets cyklus.


Mørket er også en mangelvare i vores verden i dag. Der findes ikke mange steder på jorden, hvor et absolut mørke får lov til at råde. Mørket brydes af vores oplyste byer. Mørket er, især i musikken og kunsten, et ældgammelt symbol på det ukendte og det underbevidste.


I vores historieskrivninger taler vi om mørke tider, som den mørke middelalder og den sorte pest. I drømmenes verden betyder mørke, at der er noget, du har brug for at forstå.


ENTROPAs andet tema skydes hermed i gang. Vi begynder ved at træde ind i mørket som fænomen. Vi vil gerne fordybe os i det og forstå det på ny, vi vil gerne udfolde det og lære det bedre at kende: For vi kan ikke undgå det.


Derfor byder vi op til entropisk aften om mørke. Vi byder på glögg og snakken i krogene – vi vil gerne vide hvad mørke vil sige for dig.


ENTROPA


If darkness had a sound, how would it sound? Would it be deep and soft or quiet? Does the volume grow when darkness falls?


How does darkness feel? Daunting? Embracing, liberating or mysterious? Can you actually feel the darkness? How do we understand darkness? Is it something that surrounds us or does it come from inside of us? If being enlightened means to know, what does it mean to be left in the dark?


Darkness is a phenomenon that contains countless meanings.

The most instant thoughts leads the mind towards the creepy and the unknown. But the dark also has lots of potential.


Darkness is a necessity in our lives. When we close our eyes to sleep at night, when the darkness of winter makes room for all the new things - like the promise of a flourishing spring. Darkness is a natural part of the life cycle.


ENTROPA's second theme is hereby launched. We begin by entering darkness as a phenomenon. We want to immerse ourselves in it and understand it again, we want to develop it and get to know it better.


Therefore, we invite you to an entropic evening. We offer glögg and peaceful talks in the hooks - we want to know what darkness is for you.


Join us at Den Nordiske Ambassade (Hillerødgade nr. 83) on December 14th, at 19 o'clock.


We are looking forward to seeing you.


ENTROPA